שִיר הַחֵירוּת

A song for Iyar B: 'The Song of Freedom'

The Song of Freedom
יִצְחַק שֶׁנְהַר
אֶת הַמִילִים שֶל ‘שִיר הַחֵירוּת’ כָּתַב יִצְחָק שֶׁנְהַר (1957-1902).
הוּא נוֹלַד בְּאוּקְרָאִינָה, וְעָלָה לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל בִּשְנַת 1921.
בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הוּא בָּנָה בָּתִים וְהוֹבִיל חוֹמְרֵי בְּנִיָיה עַל גְמַלִים. 
בִּשְנַת 1930 הוּא נָסַע לִלְמוֹד בְּאוּנִיבֶרְסִיטַת בְּרִיסֶל,
וּכְשֶחָזַר לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל כָּתַב שִירִים, סִיפּוּרִים וּמַחֲזוֹת.
הוּא הָיָה לֹא רַק סוֹפֵר, מְשוֹרֵר וּמַחֲזַאי אֶלָא גַם מְתַרְגֵם.
‘שִיר הַחֵירוּת’ הָיָה הַהִמְנוֹן שֶׁל הַמַכַּבִּייָה הַשְנִייָה (1934).
עַל הַשִיר
‘שִיר הַחֵירוּת’ הוּא שִיר לֶכֶת צִיוֹנִי יָשַן. שָרוּ אוֹתוֹ עוֹד לִפְנֵי
שֶקָמָה מְדִינַת יִשְׂרָאֵל.
בַּשִיר יֵש שְתֵי מִילִים שֶיֵש בֵּינֵיהֶן קֶשֶר מְיוּחָד: "מִזְרָחָה"
(=לְכִיווּן מִזְרָח) וְ"קָדִימָה" (=לְכִיווּן הַהִתְקַדְמוּת). בִּשְתֵי
הַמִילִים, הַסִימָן שֶל הַכִּיווּן הוּא לֹא הָאוֹת ל’ בִּתְחִילַת
הַמִילָה אֶלָא הָאוֹת ה’ בְּסוֹף הַמִילָה.
הַמִילָה "קָדִימָה" קְשוּרָה לַמִילָה "קֶדֶם" – שֶהַמַשְמָעוּת
שֶלָה הִיא גַם "מִזְרָח" וְגַם "זְמַן עַתִיק". 
בַּהַתְחָלָה זֶה נִרְאֶה מוּזָר: לָלֶכֶת קָדִימָה פֵּירוּשוֹ לְהִתְקַדֵם,
וְלֹא לַחְזוֹר לְאָחוֹר. אֲבָל בַּמַשְמָעוּת הַצִיוֹנִית שֶל הַמִילָה,
זֶה בִּכְלָל לֹא מוּזָר: לָלֶכֶת קָדִימָה זֶה גַם לְהִתְקַדֵם וְגַם
לָלֶכֶת לַמָקוֹם שֶהָיָה פַּעַם, בַּזְמַן הָעַתִיק, הַמָקוֹם שֶלָנוּ,
שֶתָמִיד רָצִינוּ לְהַגִיעַ אֵלָיו.