32 שָנִים לַשָלוֹם עִם מִצְרַיִם

In the wake of the demonstrations in Egypt, Israelis are hoping that the peace treaty will not be harmed.

egypt (photo credit: Courtesy)
egypt
(photo credit: Courtesy)

בְּחוֹדֶשאֲדָרהַתַשְלָט ( (26/3/1979 חָתְמוּרֹאשמֶמְשֶלֶתיִשְׂרָאֵל

מְנַחֵםבֶּגִיןוּנְשׂיאמִצְרַיִםאָנוּאַרסַאדַאתעַלהֶסְכֵּםשָלוֹםבֵּין

יִשְׂרָאֵללְמִצְרַיִם.הַהֶסְכֵּםהֵביאלְסוֹףהַמִלְחָמוֹתוְהַסִכְסוּכִיםבֵּין

שְתֵיהַמְדינוֹת.בֶּגִיןאָמַראָזבַּפַּעַםהָרִאשוֹנָהאֶתהָאֲמירָה:"שְטָחִים

תְמוּרַתשָלוֹם".סַאדַאתהָיָהמַנְהיגאַמִיץוְהֶחְליטעַלשָלוֹםעִם

יִשְׂרָאֵל.שְנָתַיִיםלְאַחַרהֶסְכֵּםהַשָלוֹםנִרְצַחסַאדַאת.בְּעִקְבוֹת

הַהַפְגָנוֹתבְּמִצְרַיִםוְחִילוּפֵיהַשִלְטוֹן, יִשְׂרְאֵליםרַבּיםמְקַוִויםשֶלֹא

תִהְיֶהפְּגִיעָהבְּהֶסְכֵּםהַשָלוֹם.