אִיחוּד הַצָלָה

United Hatzalah

United Hatzalah (photo credit: Courtesy United Hatzalah)
United Hatzalah
(photo credit: Courtesy United Hatzalah)
יוֹתֵר מ-60 אִרְגוּנֵי רְפוּאָה בָּעוֹלָם רוֹצִים לְאַמֵץ אֶת הָרַעְיוֹןשֶל אוֹפַנוֹלַנְס. הַאוֹפַנוֹלַנְס הוּא אוֹפַנוֹעַ-אַמְבּוּלַנְס שֶמִשְתַמְשִיםבּוֹ בָּאִרְגוּן הַיִשְׂרְאֵלִי 'אִיחוּד הַצָלָה‘ – אִרְגוּן מִתְנַדְבִים לְטִיפּוּלרְפוּאִי בְּמַצְבֵי חֵירוּם. הַאוֹפַנוֹלַנְס מָהִיר יוֹתֵר מֵאַמְבּוּלַנְס רָגִילוְיֵש בּוֹ צִיוּד רְפוּאִי כְּמוֹ בְּאַמְבּוּלַנְס.