בְּגַנִי נְטַעְתִיךָ

A song for Adar I: In My Garden I Planted You

Rachel Bluwstein (photo credit: Wikimedia Commons)
Rachel Bluwstein
(photo credit: Wikimedia Commons)