בֵּין הַזְמַנִים

New album: Between the times

New album: Between the times (photo credit: AMIT ALFONTA)
New album: Between the times
(photo credit: AMIT ALFONTA)
מָארְש דוֹנְדוּרְמָה הִיא תִזְמוֹרֶת שֶל כְּלֵי נְשִיפָה, שֶבָּה 15 נַגָנִים.
הֵם מְנַגְנִים מוּזִיקָה מְקוֹרִית, עִם הַשְפָּעוֹת שֶל גֶא’ז, פַאנְק
וּמוּזִיקָה אֶתְנִית. כְּשֶהֵם מְנַגְנִים בַּחוּץ, הֵם נִרְאִים כְּמוֹ תִזְמוֹרֶת
פוֹלְקְלוֹר בַּלְקָנִית. הַשֵם שֶל הַלַהֲקָה בָּא מֵהַמִילָה ‘גְלִידָה’ בְּטוּרְקִית:
dondurma. בָּאַלְבּוֹם הֶחָדָש ‘בֵּין הַזְמַנִים’ מְנַגֶנֶת הַלַהֲקָה מוּזִיקָה
עִם הַשְפָּעוֹת יִשְׂרְאֵלִיוֹת, מִזְרָח-תִיכוֹנִיוֹת וִיהוּדִיוֹת. בָּאַלְבּוֹם הִיא
מְאָרַחַת אֶת הַזַמֶרֶת לִיאוֹרָה יִצְחָק בַּשִיר ‘שְנֵי שוֹשַנִים’.