הָאַרְכִיוֹן שֶל רוֹמַן וִישְנִיָאק

New photograph archive: Roman Vishniac

Roman Vishniac (photo credit: COURTESY INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY)
Roman Vishniac
(photo credit: COURTESY INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY)
בַּמִרְשֶתֶת יֵש אַרְכִיוֹן צִילוּמִים חָדָש: צִילוּמִים שֶל הַחַיִים שֶל הַיְהוּדִים
בְּמִזְרַח אֵירוֹפָּה לִפְנֵי הַשוֹאָה. אֶת הַצִילוּמִים צִילֵם רוֹמַן וִישְנִיָאק - צַלָם
יְהוּדִי שֶנוֹלַד בְּרוּסְיָה. הוּא צִילֵם 16,000 תְמוּנוֹת שֶל יְהוּדִים.
רוֹב הַיְהוּדִים שֶהוּא צִילֵם הָיוּ עֲנִיִים. הֵם גָרוּ בִּכְפָרִים, בְּהָרִים אוֹ
בְּגֶטָאוֹת בְּעָרִים. בִּשְנַת 1940 עָבַר וִישְנִיָאק לארה"ב. שָם הוּא
אָסַף אוֹמָנוּת וְגַם הָיָה מוֹרֶה לְהִיסְטוֹרְיָה שֶל הָאוֹמָנוּת.
הָאַרְכִיוֹן הוּא בַּכְּתוֹבֶת: vishniac.icp.org.