הַמִילִים הַטוֹבוֹת

New film: The Good Words

New film: The Good Words (photo credit: Courtesy)
New film: The Good Words
(photo credit: Courtesy)
הַסֶרֶט ‘הַמִילִים הַטוֹבוֹת’ מְסַפֵּר עַל שְלוֹשָה אַחִים מִמִשְפָּחָה יְרוּשַלְמִית:
שְנֵי אַחִים וְאָחוֹת. כַּאֲשֶר אֵם הַמִשְפָּחָה מֵתָה, מְגַלֶה הָאָב לָאַחִים כִּי
הוּא אֵינוֹ אֲבִיהֶם הַבִּיוֹלוֹגִי. הֵם מְקַבְּלִים רֶמֶז כִּי הָאָב הָאֲמִיתִי שֶלָהֶם
נִמְצָא בְּפָּרִיז. הֵם נוֹסְעִים לְפָּרִיז, וְשָם הֵם נִפְגָשִים עִם דוֹדָתָם. אַחֲרֵי
שֶהֵם מְקַבְּלִים מִמֶנָה רְמָזִים מִי הוּא אֲבִיהֶם הָאֲמִיתִי, הֵם מַמְשִיכִים
בַּמַסָע לְמַרְסֵי. הַבַּמַאי שֶל הַסֶרֶט הוּא שֵמִי זַרְחִין.