חֲבֵרִים הֲכִי טוֹבִים

best friends

BFF (photo credit: INGIMAGE PHOTOS)
BFF
(photo credit: INGIMAGE PHOTOS)
סֶקֶר עַל הָאוּכְלוּסִייָה הַצְעִירָה בִּמְדִינַת יִשְׂרָאֵל מְלַמֵד: צְעִירִים עַד
גִיל 24 הֵם 43 אֲחוּזִים מֵהָאוּכְלוּסִייָה הַיִשְׂרְאֵלִית. 70 אֲחוּזִים
מֵהַצְעִירִים הַיִשְׂרְאֵלִים בְּנֵי 24-20 הִכִּירוּ אֶת הַחֲבֵרִים הֲכִי טוֹבִים
שֶלָהֶם בְּבֵית הַסֵפֶר, וְ-7 אֲחוּזִים הִכִּירוּ אֶת חַבְרֵיהֶם הַטוֹבִים
בָּרְשָתוֹת הַחֶבְרָתִיוֹת