יִשְׂרָאֵל מְיַיצֶרֶת פָּחוֹת דְבַש

Israel produces less honey

Israel produces less honey (photo credit: Courtesy)
Israel produces less honey
(photo credit: Courtesy)
חוֹדֶש לִפְנֵי רֹאש הַשָנָה הָייְתָה יְרִידָה בְּיִיצוּר הַדְבַש בְּיִשְׂרָאֵל.חוֹשְבִים שֶהָייְתָה יְרִידָה כִּי לֹא יָרַד מַסְפִּיק גֶשֶם בַּחוֹרֶף הָאַחֲרוֹן.לֹא הָיוּ הַרְבֵּה פְּרָחִים וְחֵלֶק מֵהַדְבוֹרִים נֶעֶלְמוּ מִן הָאָרֶץ. דְבוֹרַתהַדְבַש לֹא רַק מְיַיצֶרֶת דְבַש. הִיא גַם מַאֲבִיקָה גִידוּלִים חַקְלָאִיִיםכְּמוֹ מַנְגוֹ, אָבוֹקָדוֹ, שָקֵד, תַפּוּחַ, אַגָס וְדוּבְדְבָנִים. מִכֵּיוָון שֶהַדְבוֹרִיםנֶעֶלְמוּ, יְבוּל הַמַנְגוֹ בִּצְפוֹן הַכִּנֶרֶת הוּא הַשָנָה רַק חַצִי מֵהַיְבוּל הָרָגִיל.