כִּנֶרֶת כִּנֶרֶת

New play: Kinneret, Kinneret

New play: Kinneret, Kinneret (photo credit: YAEL ILAN)
New play: Kinneret, Kinneret
(photo credit: YAEL ILAN)
‘כִּנֶרֶת כִּנֶרֶת’ הִיא הַהַצָגָה הָרִאשוֹנָה שֶל הַמְשוֹרֵר נָתָן אַלְתֶרְמָן.
הַהַצָגָה עָלְתָה 
בַּפַּעַם הָרִאשוֹנָה בְּתֵיאַטְרוֹן הַקָאמֶרִי, בִּשְנַת 1962.
עַכְשָיו הִיא עוֹלָה
בְּתֵיאַטְרוֹן הַחַאן, בְּעִיבּוּד קָצָר. הַהַצָגָה מְסַפֶּרֶת
עַל חַיֵי הַחֲלוּצִים בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, לִפְנֵי שֶקָמָה מְדִינַת יִשְׂרָאֵל.
הִיא מְסַפֶּרֶת עַל טַנְיה, שֶנִקְרַעַת בֵּין הָאֵבֶל שֶלָה עַל לְיוֹבָה לְבֵין
הָאַהֲבָה הַחֲדָשָה שֶלָה: מָרְדְכַי, הֶחָבֵר שֶל לְיוֹבָה. אֶת הַהַצָגָה
עִיבְּדָה שַחַר פִּנְקָס וּבִייְמָה שִיר גוֹלְדְבֶּרְג.