שִיר הַהַפְלָגָה

A song for Heshvan: 'The Seafaring Song'

Leah Goldberg (photo credit: Courtesy)
Leah Goldberg
(photo credit: Courtesy)