תַחֲרוּת לְפִיתוּחַ אַפְּלִיקַצְיוֹת בּיְרוּשָלַיִם

Application Development Contest in Jerusalem

Application Development Contest in Jerusalem (photo credit: MICHAEL MIZRAHI)
Application Development Contest in Jerusalem
(photo credit: MICHAEL MIZRAHI)
עִירִייַת יְרוּשָלַיִם הוֹדִיעָה עַל תַחֲרוּת לְפִיתוּחַ אַפְּלִיקַצְיוֹת בִּשְבִיל
תוֹשָבֵי הָעִיר וּבִשְבִיל מְבַקְרִים בָּעִיר. הַמַטָרָה שֶל הַתַחֲרוּת הִיא
לְפַתֵחַ אַפְּלִיקַצְיוֹת לְמַכְשִירֵי טֶלֶפוֹן חָכָם שֶמַנְגִישוֹת אֶת 
הַשֵירוּתִים הָעִירוֹנִיִים, לְמָשָל: אַפְּלִיקַצְיָה שֶעוֹזֶרֶת לִמְצוֹא חֲנָיָה בָּעִיר.