פֵּירוֹת יְבֵשִים אוֹרְגָנִייִם

Ahead of Tu Bishvat, Harduf Company is manufacturing organic dried fruits.

harduf (photo credit: Courtesy)
harduf
(photo credit: Courtesy)
צְעירים וּמִשְפָּחוֹת שֶרָצוּ לִבְנוֹת קיבּוּץ לְפי הַפילוֹסוֹפְיָה הָאַנְתְרוֹפּוֹסוֹפית הֵקימו בִּשְנַת 1982 אֶת קיבּוּץ ‘הַרְדוּף’ שֶבַּגָלִיל הַתַחְתוֹן. הַקיבּוּץ נִמְצָא עַל יָד נַחַל צִיפּוֹרִי. חֶבְרַת ‘הַרְדוּף’ מִקיבּוּץ ‘הַרְדוּף’ מְיַיצֶרֶת מָזוֹן אוֹרְגָנִי. לְט”וּ בִּשְבָט הַחֶבְרָה מְיַיצֶרֶת פֵּירוֹת יְבֵשים אוֹרְגָנִייִם. מְייַבְּשים אֶת הַפֵּירוֹת רַק בְּעֶזְרַת הַשֶמֶש וְכָך שוֹמְרים עַל כָּל הַויטָמינים וְהַמינֶרָלים שֶבַּפֵּירוֹת. בְּחֶבְרַת ‘הַרְדוּף’ לא מִשְתַמְשים בְּחוֹמְרֵי הדַבָּרָה ובְצִבְעֵי מַאֲכָל. הַפֵּירוֹת הַיְבֵשים שֶל קיבּוּץ ‘הַרְדוּף’ הֵם: תְמָרים אוֹרְגָנִייִם, מִשְמְשים אוֹרְגָנִייִם, תְאֵנים אוֹרְגָנִיוֹת וְעוֹד.