קֶרֶן קַיֶמֶת לְיִשְׂרָאֵל

Keren Kayemeth LeIsrael has turned the planting tradition into one of the main characteristics of the Tu Bishvat holiday.

kkl (photo credit: Courtesy)
kkl
(photo credit: Courtesy)
   KKL) ‘קֶרֶן קַיֶמֶת ליִשְׂרָאֵל קָמָה בְּיִשְׂרָאֵל בִּשְנַת 1901. לִפְנֵי קוּם הַמְדינָה קָנְתָה קָקָ”ל אֲדָמוֹת בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּדֵי לְיַישֵב בָּהֶן יְהוּדים. מֵאָז קוּם הַמְדינָה היא נוֹטַעַת עֵצים בְּכָל הָאָרֶץ וְגַם קוֹנָה אֲדָמָה לְהִתְיַישְבוּת. בִּשְנַת 1905 הֶחְליטוּ שֶט”וּ בִּשְבָט יִהְיֶה חַג הַנְטיעוֹת בְּכָל בָּתֵי הַסֵפֶר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. מֵאָז, בְּכָל ט”וּ בִּשְבָט, נוֹטְעים בְּיַעֲרוֹת קָקָ”ל שְתילֵי-עֵצים רַבּים. הַמִשְתַתְפים בַּנְטיעוֹת עוֹזְרים לְעַצֵב אֶת הַנוֹף וְלִשְמוֹר עַל הַטֶבַע בְּיִשְׂרָאֵל. אַחֲרֵי הַשְׂרֵפָה הַגְדוֹלָה בַּכַּרְמֶל, אֶפְשָר לְהִתְנַדֵב בְּקָקָ”ל וְלַעֲזוֹר לִשְתוֹל עֵצים חֲדָשים בְּיִשְׂרָאֵל.הַטֶלֶפוֹן הוא: 1800-350-550