סוּדוּךְ, מִילָה חֲדָשָה בְּעִבְרִית

‘Suduch,’ a new word in Hebrew.

sudukh (photo credit: Courtesy)
sudukh
(photo credit: Courtesy)

הַיְהוּדים הִמְציאוּ מַאֲכָלים רַבּים, מֵהַ'גֶפילְטֶעפיש' עַדה'בַּמְבָּה'. אַף עַל פּי שֶנִרְאֶה שֶאֵין עוֹד מָה לְחַדֵש,נִפְתְחָה בְּיִשְׂרָאֵל רֶשֶת מִסְעָדוֹת חֲדָשָהשֶל מָזוֹןמָהיר. שֵם הָרֶשֶת הוּא סוּדוּך’. 'סוּדוּך' הוּא טוֹסְט מִסוּג חָדָש. בִּמְקוֹםלְהִשְתַמֵש בִּגְבינוֹת בַּטוֹסְט, מִשְתַמְשיםבְּנַקְניקים בְּטַעַםיִשְׂרְאֵלי. הַטוֹסְט הַזֶהמַשְׂבּיעַ יוֹתֵר מִטוֹסְט רָגיל בִּגְלַל הַבָּשָׂרשֶבּוֹ. עַכְשָיו יֵש מילָה חֲדָשָה שֶהָרֶשֶת הִכְניסָה לַמילוֹן הָעִבְרי'סוּדוּך'.