הַגְבִינוֹת שֶל 'בַּת שְלֹמֹה'

The Bat Shlomo dairy produces special cheeses.

אֶחָדמִמִנְהֲגֵי חַג הַשָבוּעוֹתהוּא הַמִנְהָג לֶאֱכוֹל מוּצְרֵי חָלָב.

בְּחַוַות 'בַּתשְלֹמֹה' שֶבִּצְפוֹן הָאָרֶץמְיַיצְרים גְבינוֹת מְיוּחָדוֹת.
לִפְנְי כְּ - 120שָנָה הִגיעַ זֵליג שְוַורְצְמַןלַמוֹשָבָה 'בַּת שְלֹמֹה'.
כַּעֲבוֹר 20שָנָה הוּא הֵקים אֶת 'מַחלְבֶתֶשְוַורְצְמַן'. בַּמַחְלָבָה
מְיַיצְריםגְבינוֹת מֵחֲלַב עִזים, מֵחֲלַבכְּבָשים וּמֵחֲלַב בָּקָר.
כָּל בְּנֵימִשְפַּחַת שְוַורְצְמַן עוֹבְדיםבַּמַחְלָבָה. הָעִזים בַּחַווה
מִסְתוֹבְבותבַּגְבָעוֹת הַיְרוּקוֹת שֶמִסָביבלַמַחְלָבָה, וְלָכֵן הַגְבינוֹת
הֵןאוֹרְגָניוֹת. אִם אַתֶם רוֹצים לִרְאוֹתמָה קוֹרֶה בַּמַחְלָבָה היכָּנְסוּ לָאֲתָר: .www.batshlomo.co.il
:
: