הַגְבִינוֹת שֶל 'בַּת שְלֹמֹה'

The Bat Shlomo dairy produces special cheeses.

cheese (photo credit: Courtesy)
cheese
(photo credit: Courtesy)
אֶחָדמִמִנְהֲגֵי חַג הַשָבוּעוֹתהוּא הַמִנְהָג לֶאֱכוֹל מוּצְרֵי חָלָב.בְּחַוַות 'בַּתשְלֹמֹה' שֶבִּצְפוֹן הָאָרֶץמְיַיצְרים גְבינוֹת מְיוּחָדוֹת.לִפְנְי כְּ - 120שָנָה הִגיעַ זֵליג שְוַורְצְמַןלַמוֹשָבָה 'בַּת שְלֹמֹה'.כַּעֲבוֹר 20שָנָה הוּא הֵקים אֶת 'מַחלְבֶתֶשְוַורְצְמַן'. בַּמַחְלָבָהמְיַיצְריםגְבינוֹת מֵחֲלַב עִזים, מֵחֲלַבכְּבָשים וּמֵחֲלַב בָּקָר.כָּל בְּנֵימִשְפַּחַת שְוַורְצְמַן עוֹבְדיםבַּמַחְלָבָה. הָעִזים בַּחַווהמִסְתוֹבְבותבַּגְבָעוֹת הַיְרוּקוֹת שֶמִסָביבלַמַחְלָבָה, וְלָכֵן הַגְבינוֹתהֵןאוֹרְגָניוֹת. אִם אַתֶם רוֹצים לִרְאוֹתמָה קוֹרֶה בַּמַחְלָבָה היכָּנְסוּ לָאֲתָר .www.batshlomo.co.il