רֶצַח יִצְחָק רַבִּין

The murder of Yitzhak Rabin

רֶצַח יִצְחָק רַבִּין (photo credit: Ariel Jerozolimski)
רֶצַח יִצְחָק רַבִּין
(photo credit: Ariel Jerozolimski)
בְּי”ב בְּחֶשְוָון (4.11.1996) נִרְצַח רֹאש מֶמְשֶלֶת יִשְׂרֵאֵל יִצְחָק רַ בּין. יִצְחָק רַבּין נִרְצַח בִּזְמַן שֶדיבֵּר בַּעֲצֶרֶת גְדוֹלָה בְּכיכָּר בְּתֵל-אָביב. בָּעֲצֶרֶת הוּא דיבֵּר עַל תַהֲליך הַשָלוֹם. בָּעֲצֶרֶת הַזֹאת שָרָה הַזַמֶרֶת מירי אַלוֹני אֶת הַשיר 'שיר לַשָלוֹם'. אֶת יִצְחָק רַבּין רָצַח בִּירִיוֹת מִתְנַקֵש יְהוּדי. מֵאָז הָרֶצַח יֵש הַרְבֵּה אֵירוּעים כְדֵּ י לִזְכּוֹר אֶת יִצְחָק רַבּין. בָּאֵירוּעים מְדַבְּרים עַל הַמַחֲלוֹקוֹת בָּעָם וְעַל הַסַכָנּות שֶהֵן מְביאוֹת