נֶטַע רִיבְקין

Neta Rivkin

neta_rivkin (photo credit: George Silva  / Reuters)
neta_rivkin
(photo credit: George Silva / Reuters)
הֶישֵׂג הִיסְטוֹרי לְיִשְׂרָאֵל בַּמִשְׂחָקים הָאוֹלִימְפִּיִים:מהַמִתְעַמֶלֶת נֶטַע רִיבְקין הִגִיעָה לַמָקוֹם הַשְביעי בִּגְמַר הַתַחָרוּתבְּהִתְעַמְלוּת אוֹמָנוּתית. זֶהוּ הַמָקוֹם הַגָבוֹהַּ בְּיוֹתֵר שֶאֵלָיוהִגִיעָה מִתְעַמֶלֶת אוֹמָנוּתית מִיִשְׂרָאֵל. כָּל הַכָּבוֹד לְנֶטַע!נ