הַיוֹם הַלְאוּמִי לְמַדָע

National Day of Science

National Day of Science (photo credit: bar_ilan_university)
National Day of Science
(photo credit: bar_ilan_university)
בַּיוֹם הַלְאוּמִי לְמַדָע- 14 בְּמַרְס, הַייְתָה תוֹכְנִית מְיוּחֶדֶת - 'מַדָעבָּעָם': 120 מַדְעָנִים מִשֵש אוּנִיבֶרְסִיטָאוֹת נָתְנוּ הַרְצָאוֹת פּוֹפּוּלָרִיוֹתבְּבָתֵי קָפֶה,  בַּחֲנוּיוֹת וּבְפַּארְקִים. הֵם דִיבְּרוּ עַל רְעִידוֹת אֲדָמָה, עַלהַנְדָסָה גֶנֶטִית וְעוֹד. הַיוֹם הַלְאוּמִי לְמַדָע הוּא בּ-14 בְּמַרְס כִּי זֶהוּיוֹם הַהוּלֶדֶת שֶל אַלְבֶּרְט אַייְנְשְטֵיין.מ