מֵעֵבֶר לְכַדוּר הָאָרֶץ

Beyond Planet Earth

Beyond Planet Earth (photo credit: nadav_rotem_madatek)
Beyond Planet Earth
(photo credit: nadav_rotem_madatek)
תַעֲרוּכַת הֶחָלָל 'Beyond Planet Earth' הִגִיעָה לְיִשְׂרָאֵל. הַתַעֲרוּכָה הָייְתָה קוֹדֶם בּ- 'American Museum of Natural History' בִּנְיוּ-יוֹרְק. עַכְשָיו אֶפְשָר לִרְאוֹת אוֹתָה בּ'מַדָעטֶק' - הַמוּזֵיאוֹן הַלְאוּמִי לְמַדָע, טֶכְנוֹלוֹגְיָה וְחָלָל בְּחֵיפָה. אֶת הַתַעֲרוּכָה פִּיתְחוּ בְּיַחַד הַמוּזֵיאוֹן בִּנְיוּ-יוֹרְק וּמַדָעטֶק. בַּתַעֲרוּכָה רוֹאִים תוֹכְנִיוֹת שֶל בְּנֵי הָאָדָם לִפְעוֹל בְּמַעֲרֶכֶת הַשֶמֶש וְגַם מֵעֵבֶר לָה. בַּתַעֲרוּכָה אֶפְשָר לִרְאוֹת מוֹדֶל שֶל בָּתִים מִתְנַפְּחִים לְאַסְטְרוֹנָאוּטִים עַל הַיָרֵחַ וּמוֹדֶל שֶל הָאַסְטְרוֹאִיד איטוֹקָאוָוה.