50 שקלים חדשים

New 50 shekels

new 50 shekels (photo credit: COURTESY OF THE BANK OF ISRAEL)
new 50 shekels
(photo credit: COURTESY OF THE BANK OF ISRAEL)
 שְטָר חָדָש שֶל 50 שְקָלִים יָצָא הַחוֹדֶש. הַשְטָר הוּא יָרוֹק,
עִם סִימָן מְיוֹחָד שֶעִיוְורִים יְכוֹלִים לְמַשֵש. עַל צַד אֶחָד שֶל
הַשְטָר מְצוּיָר הַמְשוֹרֵר 
שָאוּל טְשֶרְנִיחוֹבְסְקִי.
עַל הַצַד הַשֵנִי בָּאוֹת שוּרוֹת מִתוֹך הַשִיר שֶל
טְשֶרְנִיחוֹבְסְקִי ‘אֲנִי מַאֲמִין’.