לָלֶכֶת מֵחָדָש - ReWalk

A new Israeli invention will change the lives of the disabled.

ReWalk (photo credit: Courtesy)
ReWalk
(photo credit: Courtesy)
הַמְצָאָה יִשְׂרְאֵלית חֲדָשָה תְשַנֶה אֶת הַחַיִים שֶל הַנָכים. פְּרוֹפֶסוֹר עָמית גוֹפֶר הוּא הַמַמְציא. גוֹפֶר הוּא מַדְעָןָ יִשְׂרְאֵלי נָכֶה. הוּא מְשוּתָק בַּיָדַיִים וּבָרַגְלַיִים. פְּרוֹפֶסוֹר גוֹפֶר הִמְציא רַגְלַיִים מֶכָניוֹת. הַנָכים יְכוֹלים לָלֶכֶת בְּעֶזֶרַת הָרַגְלַיִים הַמֶכָניוֹת וּבְעֶזְרַת קַבַּיִים. גוֹפֶר מְשוּתָק גַם בַּיָדַיִים, לָכֵן הַהַמְצָאָה שֶלוֹ לֹא מַתְאימָה לוֹ. בִּזְכוּת הַהַמְצָאָה שֶל גוֹפֶר נָכים יְכוֹלים לְדַבֵּר בְּ'גוֹבַהּ הָעֵינַיִים' עִם אֲנָשים אֲחֵרים. הֵם כְּבָר לֹא צְריכים לְהִסְתַכֵּל עַל הָעוֹלָם מִתוֹך כּיסֵא הַגַלְגַלים שֶלָהֶם