מִשְלַחַת שֶל אַנְשֵי חִינוּך מִנֶפָּאל בִּיקְרָה בְּחֵיפָה. הַמִשְלַחַת רָצְתָה
לִלְמוֹד עַל הַתוֹכְנִיוֹת הַמְיוּחָדוֹת בְּגַנֵי הַיְלָדִים הָעִירוֹנִיִים בְּחֵיפָה.מ
הֵם הִתְעַנְיְינוּ בִּמְיוּחָד בִּפְרוֹיֶקְט לְלִימוּד טֶכְנוֹלוֹגְיָה וּמַדָעִים בְּגַנֵי
הַיְלָדִים בָּעִיר. בְּסוֹף הַבִּיקוּר הֵם בִּיקְשוּ שֶאַנְשֵי חִינוּך מֵחֵיפָה
יַגִיעוּ לְנֶפָּאל כְּדֵי לַעֲזוֹר לָהֶם לִבְנוֹת תוֹכְנִיוֹת דוֹמוֹת.
מ

Read More...