הַחוֹפֶש הַגָדוֹל

Summer vacation

הַחוֹפֶש הַגָדוֹל (photo credit: courtesy)
הַחוֹפֶש הַגָדוֹל
(photo credit: courtesy)
שְנֵי מילְיוֹן תַלְמידים בְּיִשְׂרָאֵל נִמְצָאים כָּעֵת בַּחוּפְשָה הַגְדוֹלָה שֶל הַקַיִץ: הַחוֹפֶש הַגָדוֹל. הַחוֹפֶש הַגָדוֹל הוּא הַחוֹפֶש הָאָרוֹך בְּיוֹתֵר בַּשָנָה. הַתַלְמידים יוֹצְאים לַחוֹפֶש בְּסוֹף חוֹדֶש יוּני וְחוֹזְרים לַלימוּדים בַּ - 1 בְּסֶפְּטֶמְבֶּר. רוֹב הַיְלָדים הוֹלְכים לְקֵייְטָנָה אוֹ יוֹצְאים לְטיוּלים עִם הַמִשְפָּחָה. שַׂר הַחינוּך, גִדְעוֹן סַעַר, הֶחְליט לְקַצֵר אֶת הַחוֹפֶש הַגָדוֹל בַּחֲמישָה יָמים. הַהוֹרים וְהִסְתַדְרוּת הַמוֹרים הִתְנַגְדוּ לְקַצֵר אֶת הַחוֹפֶש הַשָנָה, וְרַק בַּשָנָה הַבָּאָה הוּא כַּנִרְאֶה יִהְיֶה קָצָר יוֹתֵר