אתר לתיווך דירות ללא הסוכנים

Real estate website without the agents

Dfrent (photo credit: Courtesy)
Dfrent
(photo credit: Courtesy)
אֲתָר חָדָש בַּאִינְטֶרְנֵט (internet): דִיפְרֵנְט (Dfrent).
הָאֲתָר עוֹשֶׂה עֲבוֹדָה שֶל מְתַווְכֵי דִירוֹת: אֲנָשִים פְּרָטִיִים
יְכוֹלִים לְתַוֵוך בֵּין מַשְׂכִּירֵי דִירוֹת וּבֵין שׂוֹכְרֵי דִירוֹת.
גַם שׂוֹכֵר דִירָה שֶרוֹצֶה לַעֲזוֹב אֶת הַדִירָה, יָכוֹל לְתַוֵוך
בֵּין מַשְׂכִּיר הַדִירָה וּבֵין שׂוֹכֵר חָדָש שֶל הַדִירָה.