גֶ’אז בְּעִבְרִית

New series of appearances: Jazz in Hebrew

New series of appearances: Jazz in Hebrew (photo credit: Courtesy)
New series of appearances: Jazz in Hebrew
(photo credit: Courtesy)
יֵש סִדְרָה חֲדָשָה שֶל מוֹפָעִים בְּיִשְׂרָאֵל: ‘גֶ’אז בְּעִבְרִית’.
בַּסִדְרָה הַזֹאת יְנַגְנוּ אֶת ‘סֵפֶר הַשִירִים הַיִשְׂרְאֵלִי הַגָדוֹל’
בְּסִגְנוֹן הַגֶ’אז הַיִשְׂרְאֵלִי. הַגֶ’אז הַיִשְׂרְאֵלִי הוּא שִילוּב שֶל
גֶ’אז אָמֶרִיקָאִי, זֶמֶר עִבְרִי, מוּסִיקָה יַם-תִיכוֹנִית וּמוּסִיקָה יְהוּדִית.
בַּסִדְרָה הַחֲדָשָה יִהְיוּ מוֹפְעֵי גֶ’אז יִשְׂרְאֵלִי. יִהְיוּ בָּהֶם שִירִים
יְדוּעִים שֶל מִיקִי גַבְרִיאֵלוֹב, יוֹנִי רֶכְטֶר וְאָרִיק אַייְנְשְטֵיין.
בָּרָק וַיְס עָרַך אֶת הַסִדְרָה. בַּסִדְרָה מוֹפִיעִים גַם הַחֲלִילָן
מַתָן קְלַייְן וְהַפְּסַנְתְרָן רוֹנֵן שְמוּאֵלִי.