זְכוּכִית יִשְׂרְאֵלִית

Israeli Glass 2015

Israeli Glass 2015 (photo credit: LEONID PADRUL)
Israeli Glass 2015
(photo credit: LEONID PADRUL)
בְּמוּזֵיאוֹן אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל יֵש תַעֲרוּכָה חֲדָשָה: יְצִירוֹת שֶל 62 אוֹמָנֵי
זְכוּכִית יִשְׂרְאֵלִים: פִּיסוּל פִיגוּרָטִיבִי, אוֹבְּיֶיקְטִים פִּיסוּלִיִים מוּפְשָטִים,
יְצִירוֹת קִיר וַעֲבוֹדוֹת רִצְפָּה. חֵלֶק מֵהָאוֹמָנִים שֶהַיְצִירוֹת שֶלָהֶם מוּצָגוֹת
בַּתַעֲרוּכָה אֵינָם אוֹמָנֵי זְכוּכִית, אֶלָא אוֹמָנִים שֶמְשַלְבִים זְכוּכִית בְּאוֹמָנוּיוֹת
אֲחֵרוֹת: צִיוּר, פִּיסוּל, עִיצוּב גְרָפִי, עִיצוּב טֶקְסְטִיל, עִיצוּב תַכְשִיטִים.
הַיְצִירוֹת בַּתַעֲרוּכָה מַרְאוֹת אֶת הָאֶפְשָרוּיוֹת הָרַבּוֹת לְהִשְתַמֵש בִּזְכוּכִית
בִּיצִירוֹת אוֹמָנוּת.