חוֹף נָגִיש לְנָכִים

Beach accessible to the disabled

Kinneret accessible (photo credit: MUNICIPAL ASSOCIATION OF KINNERET)
Kinneret accessible
(photo credit: MUNICIPAL ASSOCIATION OF KINNERET)
בַּכִּנֶרֶת יֵש עַכְשָיו חוֹף נָגִיש לְנָכִים: חוֹף שִקְמִים.
בַּחוֹף יֵש דֶרֶך מִמִגְרַש הַחֲנָיָה עַד לַמַיִם. כָּך יְכוֹלִים
לְהִתְרַחֵץ בַּכִּנֶרֶת גַם אֲנָשִים שֶהוֹלְכִים עִם קַבַּיִים,
הֲלִיכוֹנִים
אוֹ יוֹשְבִים בְּכִיסְאוֹת גַלְגַלִים. בַּחוֹף יֵש גַם
שְנֵי כִּיסְאוֹת גַלְגַלִים: אֶחָד לָאֲנָשִים שֶמוּגְבָּלִים בִּתְנוּעָה
אֲבָל עַצְמָאִייִם וְשֵנִי לְמוּגְבָּלִים שֶלֹא עַצְמָאִיִים.