מִזְבֵּחַ יִשְׂרְאֵלִי מִתְקוּפַת הַבַּרְזֶל

from the Iron Age

the Iron Age (photo credit: SOA and Sheila Archive Early)
the Iron Age
(photo credit: SOA and Sheila Archive Early)
בַּחֲפִירוֹת שֶעָשׂוּ בְּשִילֹה גִילוּ מִזְבַּח אֶבֶן מִתְקוּפַת הַבַּרְזֶל.תְקוּפַת הַבַּרְזֶל הָייְתָה הַתְקוּפָה שֶבָּה עַם יִשְׂרָאֵל הִתְחִיללְהִתְיַישֵב בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְהִיא נִמְשְכָה עַד חוּרְבַּן בֵּיתהַמִקְדָש הָרִאשוֹן. הִשְתַמְשוּ בַּמִזְבֵּחַ הַזֶה כְּאַחַת מֵהָאֲבָנִיםשֶל בִּנְיָין מֵהַתְקוּפָה הַבִּיזַנְטִית. הָאַרְכֵיאוֹלוֹגִים חוֹשְבִיםשֶהַבִּיזַנְטִים פֵּירְקוּ אֶת הַמִזְבֵּחַ מֵהַמָקוֹם שֶלוֹ בְּתֵל-שִילֹה,וְהִשְתַמְשוּ בּוֹ כְּדֵי לִבְנוֹת אֶת הַבִּנְיָין הַזֶה. הַגִילוּי הַזֶהמְחַזֵק אֶת מָה שֶכָּתוּב בַּתָנָ"ך: בַּתָנָ"ך כָּתוּב שֶלִפְנֵי שֶבָּנוּאֶת בֵּית הַמִקְדָש, הַמֶרְכָּז הַדָתִי הַיְהוּדִי הָיָה בְּשִילֹה.