מַטְבְּעוֹת חֲדָשִים

new coins

new coins (photo credit: ELI GROSS)
new coins
(photo credit: ELI GROSS)

לְבַּנְק יִשְׂרָאֵל יֵש מַטְבְּעוֹת חֲדָשִים: מַטְבְּעוֹת עַל אֲתָרֵי מוֹרֶשֶת עוֹלָמִית

בְּיִשְׂרָאֵל. אֲתָרֵי מוֹרֶשֶת עוֹלָמִית הֵם אֲתָרִים שֶאִרְגוּן אוּנֵסְק"וֹ מְפַתֵחַ
וּמְטַפֵּחַ. אַחַד הַמַטְבְּעוֹת הַחֲדָשִים הוּא מַטְבֵּעַ ‘תֵל מְגִידוֹ’. הַמַטְבֵּעַ
קִיבֵּל אֶת הַפְּרָס הָרִאשוֹן בַּתַחֲרוּת הַבֵּינְלְאוּמִית הָעֲשִׂירִית
לְנוּמִיסְמָטִיקָה שֶהָייְתָה בְּאִיטַלְיָה.