סוּפָה בְּאֶתְיוֹפְּיָהְּ

Sufa in Ethiopia

Sufa in Ethiopia (photo credit: DEFENCE BLOG)
Sufa in Ethiopia
(photo credit: DEFENCE BLOG)
אֶתְיוֹפְּיָה (Ethiopia) קִיבְּלָה רִישָיוֹן יִשְׂרְאֵלִי לְיַיצֵר כְּלֵי רֶכֶב מִסוּג ‘סוּפָה’.
‘סוּפָה’ הוּא כְּלִי רֶכֶב יִשְׂרְאֵלִי גָדוֹל, שֶאֶפְשָר לְהַסִיעַ בּוֹ 12 חַיָילִים
אוֹ 1.8 טוֹן (ton) 
מִטְעָן. אֶפְשָר לְהִשְתַמֵש בּוֹ לְהַסִיעַ חַיָילִים אוֹ שוֹטְרִים,
לְהַסִיעַ מִטְעָנִים, 
אוֹ כְּאַמְבּוּלַנְס (ambulance) מְמוּגָן.