סַחַר חוֹפְשִי בֵּין יִשְׂרָאֵל לְסִין

Free trade between Israel and China

Free trade between Israel and China (photo credit: Courtesy)
Free trade between Israel and China
(photo credit: Courtesy)
שַׂר הַכַּלְכָּלָה, נַפְתָלִי בֵּנֶט, נִפְגַש בְּסִין עִם אַנְשֵי כַּלְכָּלָה סִינִים כְּדֵי לִבְדוֹקאֶפְשָרוּת שֶיִהְיֶה הֶסְכֵּם סַחַר חוֹפְשִי בֵּין יִשְׂרָאֵל לְסִין. הַיוֹם יֵש סַחַר בֵּיןיִשְׂרָאֵל לְסִין בּ-8 מִילְיַארְד דוֹלָר בְּשָנָה. מְקַוִוים בְּיִשְׂרָאֵל שֶהַהֶסְכֵּם יַגְדִילאֶת הַסַחַר, וְשֶעוֹד חֲבָרוֹת יִשְׂרְאֵלִיוֹת יִשְתַתְפוּ בַּיִיצוּא לְסִין. מ