פֶסְטִיבַל הָאוֹר הַבֵּינְלְאוּמִי בִּירוּשָלַיִם

International Festival of Light in Jerusalem

International Festival of Light in Jerusalem (photo credit: SHMUEL COHEN PHOTO AGENCY)
International Festival of Light in Jerusalem
(photo credit: SHMUEL COHEN PHOTO AGENCY)
בַּחוֹדֶש שֶעָבַר הָיָה בִּירוּשָלַיִם פֶסְטִיבַל הָאוֹר הַבֵּינְלְאוּמִי.
בָּעִיר הָעַתִיקָה בִּירוּשָלַיִם הָיוּ מֵיצָגִים עֲנָקִיִים שֶל אוֹר:
מִגְדַל קְלָפִים מוּאָר עִם דְמוּיוֹת תָנָ"כִיוֹת, שַיָירָה שֶל פִּילִים
מוּאָרִים עַל חוֹמוֹת הָעִיר, וְהַקְרָנוֹת וִידֵאוֹ-מֶפִּינְג
(video-mapping) עַל מִבְנִים. לְיַד שַעַר יָפוֹ הָיָה
הַמֵיצָג ‘שְעוֹן הַקוּקִייָה’, וּבַקַארְדוֹ הָיָה מֵיצָג שֶל אוֹרוֹת לֵיְיזֶר.