צִיוּר: בֵּין נוֹף לְמוּפְשָט

Painting: Between Landscape and Abstract

Painting: Between Landscape and Abstract (photo credit: OTZAROT)
Painting: Between Landscape and Abstract
(photo credit: OTZAROT)
בְּמוּזֵיאוֹן בֵּית רְאוּבֵן יֵש עַכְשָיו תַעֲרוּכַת צִיוּר ‘בֵּין נוֹף לְמוּפְשָט’.
בַּתַעֲרוּכָה מוּצָגִים 50 צִיוּרִים שֶל אוֹמָנִים יִשְׂרְאֵלִים, מִתוֹך אוֹסֶף
הָאוֹמָנוּת הַיִשְׂרְאֵלִית שֶל בַּנְק דִיסְקוֹנְט. בָּאוֹסֶף שֶל בַּנְק דִיסְקוֹנְט
יֵש יוֹתֵר מ-2,000 צִיוּרִים שֶל אוֹמָנִים יִשְׂרְאֵלִים. הַבַּנְק גַם הִדְפִּיס
עַכְשָיו כַּמָה מֵהַצִיוּרִים שֶמוּצָגִים בַּתַעֲרוּכָה עַל 
כַּרְטִיסֵי הָאַשְרַאי שֶלוֹ.
בֵּין הָאוֹמָנִים שֶהַצִיוּרִים שֶלָהֶם מוּצָגִים בַּתַעֲרוּכָה: 
רְאוּבֵן רוּבִּין, יוֹסֵף זָרִיצְקִי, אֲבִיבָה אוּרִי, יְחֶזְקֵאל שְטְרַייכְמַן וְלֵאָה נִיקֶל.