שַלְוָוה

A song for Elul: 'Serenity'

A song for Elul (photo credit: Courtesy)
A song for Elul
(photo credit: Courtesy)