תַעֲרוּכָה חֲדָשָה: יִשְׂרָאֵל יוֹצֵאת לְפֶּנְסְיָה

New exhibition: Israel retires

New exhibition: Israel retires (photo credit: YOHANAN LAKICEVIC)
New exhibition: Israel retires
(photo credit: YOHANAN LAKICEVIC)
בַּמוּזֵיאוֹן לְקָרִיקָטוּרָה וּלְקוֹמִיקְס בְּחוֹלוֹן יֵש תַעֲרוּכָה חֲדָשָה:
‘יִשְׂרָאֵל יוֹצֵאת לְפֶּנְסְיָה’. בַּתַעֲרוּכָה יֵש קָרִיקָטוּרוֹת עַל הַחַיִים
שֶל הַגִמְלָאִים בִּמְדִינַת יִשְׂרָאֵל. בַּתַעֲרוּכָה אֶפְשָר לִרְאוֹת שְלוֹשָה
סוּגִים שֶל קָרִיקָטוּרוֹת: קָרִיקָטוּרוֹת שֶזָכוּ בְּתַחֲרוּת עַל-שֵם
הַקָרִיקָטוּרִיסְטִית פְרִידְל שְטֶרְן; קָרִיקָטוּרוֹת שֶצִייְרָה פְרִידְל
שְטֶרְן; קָרִיקָטוּרוֹת שֶל יוֹחָנָן לָקִיצֶבִיץ' עַל הַחַיִים אַחֲרֵי הַפֶּנְסְיָה.
הַקָרִיקָטוּרוֹת שֶל לָקִיצֶבִיץ' פּוּרְסְמוּ בִּשְנַת 2006 בַּסֵפֶר ‘כְּלוּב הַזָהָב’.