תַעֲרוּכָה שֶל קוֹמִיקְס יִשְׂרְאֵלִי

Israel comics exhibition

Israel comics exhibition (photo credit: Amos Enelbogen)
Israel comics exhibition
(photo credit: Amos Enelbogen)
בַּמוּזֵיאוֹן לְקָרִיקָטוּרָה וּלְקוֹמִיקְס בְּחוֹלוֹן יֵש תַעֲרוּכָה חֲדָשָה:‘פִּצְעֵי בַּגְרוּת’. בַּתַעֲרוּכָה רוֹאִים אֶת הַקוֹמִיקְס בְּיִשְׂרָאֵל בַּשָנִים1995-1975. בַּזְמַן הַזֶה הָיוּ שִינוּיִים פּוֹלִיטִיִים, חֶבְרָתִיִיםוְכַלְכָּלִיִים שֶהִשְפִּיעוּ עַל הַקוֹמִיקְס: הִתְחִילוּ לְהִשְתַמֵש בּוֹבָּעִיתוֹנוּת הַיוֹמִית, בַּמְקוֹמוֹנִים וּבְעִיתוֹנִים לְנוֹעַר וְלִילָדִים.בַּתַעֲרוּכָה יֵש שְלוֹשָה חֲלָקִים - כָּל חֵלֶק מְסַפֵּר עַל עָשׂוֹר(עֶשֶׂר שָנִים) אֶחָד. בְּכָל אֶחָד מֵהַחֲלָקִים מְסַפְּרִים עַלהַדְבָרִים הַחֲשוּבִים שֶקָרוּ בְּאוֹתוֹ עָשׂוֹר וְאֵיך הַקוֹמִיקְסמְסַפֵּר עֲלֵיהֶם.