רֶצַח יִצְחָק רַבִּין

The murder of Yitzhak Rabin

rabin (photo credit: ariel jerozolimski)
rabin
(photo credit: ariel jerozolimski)
בְּי”ב בְּחֶשְוָון (4.11.1995)  נִרְצַח רֹאש מֶמְשֶלֶת יִשְׂרָאֵל יִצְחָק רַבּין. יִצְחָק רַבּין נִרְצַח בִּזְמַן שֶדיבֵּר בַּעֲצֶרֶת גְדוֹלָה בְּכיכָּר בְּתֵל-אָביב. בָּעֲצֶרֶת הוּא דיבֵּר עַל תַהֲליך הַשָלוֹם. בָּעֲצֶרֶת הַזֹאת שָרָה הַזַמֶרֶת מירי אַלוֹני אֶת הַשיר 'שיר לַשָלוֹם'. אֶת יִצְחָק רַבּין רָצַח בִּירִיוֹת מִתְנַקֵש יְהוּדי. מֵאָז הָרֶצַח יֵש הַרְבֵּה אֵירוּעים כְּדֵי לִזְכּוֹר אֶת יִצְחָק רַבּין. בָּאֵירוּעים מְדַבְּרים עַל הַמַחֲלוֹקוֹת בָּעָם וְעַל הַסַכָּנוֹת שֶהֵן מְביאוֹת