'סְפירַת הָעוֹמֶר'

Counting of the Omer

counting of the omer (photo credit: courtesy)
counting of the omer
(photo credit: courtesy)
בַּמָסוֹרֶת הַיְהוּדית סוֹפְרים אַרְבָּעים וְתִשְעָה יָמים מֵחַג הַפֶּסַח וְעַד חַג הַשָבוּעוֹת.נהַסְפירָה הַזוֹ נִקְרֵאת 'סְפירַת הָעוֹמֶר'. הַשֵם 'סְפירַת הָעוֹמֶר'ה
הוּא עַל שֵם קָרְבָּן
הָ'עוֹמֶר' שֶהָיוּ מַקְריבים בַּיוֹם הַשֵני שֶל חַג הַפֶּסַח
בְּבֵית-הַמִקְדָש. בַּיָמים
הָאֵלֶה נוֹהֲגים מִנְהֲגֵי אֲבֵלוּת: לֹא מִתְחַתְנים,ה
לֹא מִסְתַפְּרים, לֹא שוֹמְעים
מוּזִיקָה וְעוֹד. אֲנַחְנוּ מִתְנַהֲגים כָּך כּי בַּזְמַן
הַזֶה קָרוּ כַּמָה אֲסוֹנוֹת לָעָם הַיְהוּדי.
נבַּזְמַן שֶל 'סְפירַת הָעוֹמֶר' מֵתוּ הַרְבֵּה
מְאוֹד תַלְמידים שֶל רַבּי עֲקִיבָא. בַּתַלְמוּד
כָּתוּב שֶהֵם מֵתוּ כּי הֵם לֹא
כִּיבְּדוּ זֶה אֶת זֶה.נ