פְּרוֹיֶקְט פֶּרַ"ח

Perach Project

Perach Project (photo credit: courtesy)
Perach Project
(photo credit: courtesy)
הַמוֹסָדוֹת לְהַשְׂכָּלָה גְבוֹהָה בְּיִשְׂרָאֵל מַצִיעִים לַסְטוּדֶנְטיםלְהִשְתַתֵף בְּפֶרַ"ח. פֶּרַ"ח הוּא פְּרוֹיֶקְט חוֹנְכוּת, שֶבּוהַסְטוּדֶנְטים עוֹזְרים לִילָדים בַּקְהִילָה. הַסְטוּדֶנְטים שֶמִשְתַתְפיםבַּפְּרוֹיֶקְט מְקַבְּלים מִלְגָה לַלִימוּדים שֶלָהֶם.מ
הַהַרְשָמָה לְפֶרַ"ח מַתְחִילָה בְּיָמים אֵלֶה.
מ