שְלִיטָה בְּרוֹבּוֹט

Control the robot

Control the robot (photo credit: DARPA)
Control the robot
(photo credit: DARPA)

חוֹקְרִיםמֵאוּנִיבֶרְסִיטַת בֶּן-גוּרְיוֹן בַּנֶגֶב קִיבְּלוּ מַעֲנָקלְפִיתוּחַ רוֹבּוֹט

שֶיַעֲזוֹר בִּמְקוֹמוֹת שֶקוֹרֶה בָּהֶם אָסוֹן  אוּנִיבֶרְסִיטַת בֶּן-גוּרְיוֹן היא
הָאוּנִיבֶרְסִיטָה הַיְחִידָה מִחוּץ לְאַרְצוֹת-הַבְּרִית שֶמִשְתַתֶפֶת
בַּתוֹכְנית לְפִיתוּחַ הָרוֹבּוֹט. הַתוֹכְנִית הַזוֹ היא שֶל הַסוֹכְנוּת

הָאָמֶרִיקָאִיתלִפְּרוֹיֶקְטים מֶחְקָרִיִים מִתְקַדְמים לַהֲגָנָה .(DARPA)

יִשְתַמְשוּ בָּרוֹבּוֹטִיםבְּמִקְרים שֶל אֲסוֹנוֹת כְּמוֹ אֲסוֹן הַכּוּרהַגַרְעִינִי
בְּפוּקוּשִימָה בְּיַפָּן אוֹ נְזִילַת נֵפְט בְּאֶמְצַע הָאוֹקְיָינוֹס.מ