הַזְרָמַת גָז טִבְעִי

Natural gas flows

Natural gas flows (photo credit: Yossi Weiss)
Natural gas flows
(photo credit: Yossi Weiss)
רָשוּת הַגָז הַטִבְעִי בְּמִשְׂרַד הָאֶנֶרְגְיָה וְהַמַיִם אִישְרָה לְהַזְרִים גָזטִבְעִי לְיִשְׂרָאֵל מֵאוֹנִייָה. אֶפְשָר לְהִשְתַמֵש בַּשִיטָה הַזֹאת שֶל הַזְרָמַתגָז כְּשֶיֵש מַחְסוֹר בְּגָז. הָאוֹנִייָה שֶתַעֲגוֹן בַּמַיִם מוּל חוֹפֵי יִשְׂרָאֵל הִיאמְכָלִית גָז. יֵש בָּה מִתְקָנִים שֶהוֹפְכִים אֶת הַגָז הַנוֹזְלִי לְגָז טִבְעִי.ה