אוֹנִיוֹת מַשָׂא עֲנָקִיוֹת

Huge cargo ships

Huge cargo ships in Ashdod (photo credit: PAVEL TOLCHINSKI)
Huge cargo ships in Ashdod
(photo credit: PAVEL TOLCHINSKI)
בִּנְמַל אַשְדוֹד מַתְחִילוֹת לַעֲגוֹן עַכְשָיו אוֹנִיוֹת מַשָׂא עֲנָקִיוֹת:
אוֹנִייַת הָעֲנָק Cosco Oceania עָגְנָה בַּנָמֵל לִפְנֵי חוֹדְשַיִים.
הָאוֹרֶך שֶל הָאוֹנִייָה הַזֹאת הוּא 350 מ’ וְהָרוֹחַב שֶלָה
הוּא 45 מ’. הַמִשְקָל שֶלָה הוּא 115,000 טוֹן. הָאוֹנִייָה
יָצְאָה מֵהַחוֹף הַמַעֲרָבִי שֶל ארה"ב, הִמְשִיכָה לְסִינְגָפּוּר,
וְהִגִיעָה לְיִשְׂרָאֵל דֶרֶך תְעָלַת סוּאֶץ (Suez).