לִמְדוֹד בְּלִי לִדְקוֹר

Measure without pricking

FreeStyle Libre (photo credit: PR)
FreeStyle Libre
(photo credit: PR)
אֲנָשִים סוּכַּרְתִיִים יְכוֹלִים לִמְדוֹד אֶת הַסוּכָּר בַּדָם בְּלִי לִדְקוֹר
אֶת עַצְמָם: מַעֲרֶכֶת בְּשֵם FreeStyle Libre מוֹדֶדֶת אֶת
רָמַת הַסוּכָּר בַּגוּף בְּלִי לִדְקוֹר. הַחַייְשָן שֶל הַמַעֲרֶכֶת יָכוֹל
לִקְרוֹא אֶת רָמַת הַסוּכָּר בַּדָם. הַדֶרֶך הַזֹאת לִמְדוֹד אֶת
רָמַת הַסוּכָּר בְּעֶזְרַת הַמַעֲרֶכֶת הַחֲדָשָה, עוֹזֶרֶת בִּמְיוּחָד
לִילָדִים סוּכַּרְתִיִים שֶמְקַבְּלִים אִינְסוּלִין (Insulin).