נְמַל חֵיפָה זָכָה בַּמָקוֹם הָרִאשוֹן

Haifa Port won first place

Haifa Port (photo credit: HAIFA PORT SPOKESMAN OFFICE)
Haifa Port
(photo credit: HAIFA PORT SPOKESMAN OFFICE)
נְמַל חֵיפָה זָכָה בַּמָקוֹם הָרִאשוֹן בְּתַחֲרוּת הַנְמָלִים הָעוֹלָמִית
(Navis World Awards). הַתַחֲרוּת מִתְקַיֶימֶת בְּכָל שְנָתַיִים
בְּסַן-פְרַנְסִיסְקוֹ. נְמַל חֵיפָה זָכָה בַּמָקוֹם הָרִאשוֹן בִּזְכוּת
פִּיתוּחִים טֶכְנוֹלוֹגִיִים שֶל אֲגַף הַמִחְשוּב בַּנָמֵל. אַחַד
הַפִּיתוּחִים הָאֵלֶה הוּא נִיהוּל אֶלֶקְטְרוֹנִי שֶל הַנָמֵל
בְּלִי לְהִשְתַמֵש בִּנְיָיר.