אֶרֶץ נֶהֱדֶרֶת

Wonderful Country

Wonderful Country Organization (photo credit: COURTESY WONDERFUL COUNTRY ORGANIZATION)
Wonderful Country Organization
(photo credit: COURTESY WONDERFUL COUNTRY ORGANIZATION)
חַיָילִים שֶהִשְתַחְרְרוּ מִצַהַ"ל יְכוֹלִים לְקַבֵּל עַכְשָיו מַתָנָה:
טִיוּל שֶל 10 יָמִים בְּכָל הָאָרֶץ. אֶת הַטִיוּלִים נוֹתֵן לַחַיָילִים
אִרְגוּן ‘אֶרֶץ נֶהֱדֶרֶת’. בַּטִיוּל מְבַקְרִים הַחַיָילִים בַּאֲתָרִים
הִיסְטוֹרִייִם בְּרָמַת-הַגוֹלָן, מְטַייְלִים בִּצְפַת, מְבַקְרִים 
בְּתֵל-אָבִיב וּבִירוּשָלַיִם, נוֹסְעִים בְּמַסַע גִ’יפִּים, וּמְבַקְרִים
בְּמַאֲהַל בֶּדוּאִי בַּנֶגֶב.