עֵין-גֶדִי

A song for Adar: 'Ein-Gedi'

Arugot River (photo credit: ARYEH TENENBAUM/PIKIWIKI)
Arugot River
(photo credit: ARYEH TENENBAUM/PIKIWIKI)