מוֹפָע חָדָש: מָקוֹם לָאַהֲבָה

A new performance: A place for love

A place for love (photo credit: ELAD GUTMAN)
A place for love
(photo credit: ELAD GUTMAN)
לַזַמָר דָוִד דֵ’אור יֵש מוֹפָע חָדָש: ‘מָקוֹם לָאַהֲבָה’. הַמוֹפָע מְבוּסָס עַל
הָאַלְבּוֹם שֶלוֹ – ‘מָקוֹם לָאַהֲבָה’. בָּאַלְבּוֹם יֵש עִיבּוּדִים חֲדָשִים לַלְהִיטִים
שֶל דָוִד דֵ’אור. אֶת הָאַלְבּוֹם מוֹכְרִים יַחַד עִם סֵפֶר צִיוּרִים שֶל דֵ’אור:
‘הַקוֹל בַּצֶבַע’. בַּסֵפֶר יֵש 150 צִיוּרִים שֶל דֵ’אור וּלְיָדָם שִירִים וְטֶקְסְטִים.
בַּמוֹפָע ‘מָקוֹם לָאַהֲבָה’ מַקְרִינִים אֶת הַצִיוּרִים שֶל דֵ’אור עַל הַמָסָך
בִּזְמַן שֶהוּא שָר אֶת הַשִירִים.