מֶחְקָר עַל אֲכִילָה וּתְזוּנָה בָּעוֹלָם

Research on the world's food and nutrition

Israel nutrition (photo credit: ING IMAGE/ASAP)
Israel nutrition
(photo credit: ING IMAGE/ASAP)
מָגָזִין הַבְּרִיאוּת הָעוֹלָמִי Lancet פִּרְסֵם תוֹצָאוֹת שֶל מֶחְקָר עַל אֲכִילָה
וּתְזוּנָה בָּעוֹלָם. הַמֶחְקָר הָיָה בַּשָנִים 2010-1990, וּבָדַק אֶת 
הֶרְגֵלֵי הָאֲכִילָה וְהַתְזוּנָה שֶל 4.5 מִילְיַארְד בְּנֵי אָדָם בּ-197 מְדִינוֹת.
לְפִי תוֹצְאוֹת הַמֶחְקָר, יִשְׂרָאֵל בַּמָקוֹם הַתְשִיעִי בָּעוֹלָם בִּתְזוּנָה בְּרִיאָה.